Regels etc.

De homocompetitie hanteert de spelregels van de NEVOBO. Van scheidsen wordt verwacht dat ze voldoende kennis hebben. Zijn er twijfels vraag de dagelijkse leiding naar de regels.

Spelregels nevobo.