Nieuws

Beste volleybalspelers,

Wij hopen dat het met iedereen goed gaat. Het zijn bizarre tijden en omdat deze situatie zo uniek is en wij niet weten wat er in de toekomst gaat gebeuren is de kans heel groot dat beide geplande speeldagen niet door zullen gaan. Aankomende speeldag zondag 5 april gaat zeker niet door en wij zijn in overleg met de sporthal wat te doen met de laatste speeldag.

Zodra we meer grip op de situatie hebben weten wij ook wat we gaan doen met de laatste speeldag en zullen wij jullie ook direct informeren. Rest ons jullie allemaal veel sterkte te wensen, zorg goed voor jezelf en elkaar!

Wij houden jullie op de hoogte!

Dear volleyball players,

We hope everyone is doing well. These are bizarre times and because this situation is so unique and we do not know what will happen in the future, it is most likely that both planned playing days will not continue.

Upcoming match day Sunday April 5 is definitely canceled and we are discussing what to do with the last match day with the sports hall.

As soon as we have more control over this situation, we will decide what we are going to do with the last competition day and we will also inform you immediately. We wish you all a lot of strength, take care of yourself and each other!

We will keep you posted!